ΤΟ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΕ ΤΑ «ΘΕΟΓΑΜΙΑ»

«Αθάνατε, πολυτίμητε Ζεύ, σκηπτούχε άναξ,
αρχή πάντων, αυξητά, ταξιθέτα,
ποικιλόμορφε φύλαξ βίου βροτών
και Ήρα παμβασίλεια,
ανθεία ψυχοτρόφε, μακαρία Θεά,
Γαμηλία δέσποινα,
μόλοιτε ημίν και χάριν σπονδών
δότε θρησκευταίς
ευβουλία, ευθυμία, βίο ευδαίμονα,
πλήρη ειρήνης, υγείας και πίστεως.»

Στις 21 Ιανουαρίου "2018", το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) εόρτασε κατά το επίσημο εορτολόγιο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας τα "Θεογάμια", προς τιμήν του θεϊκού ζεύγους Διός και Ήρας. Την ιεροπραξία ετέλεσε ο ιεροπρακτικός βραχίονας του ΥΣΕΕ "Δελφύς" και ακολούθησε γεύμα από συμβολών.

Τα «Θεογάμια» εορτάστηκαν από τα παραρτήματα του ΥΣΕΕ στην Νέα Υόρκη Αμερικής και στην Κύπρο ενώ στην Ρόδο θα εορταστούν την Κυριακή 28 Ιανουαρίου.

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018d.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018g.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018h.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018i.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018j.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018k.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018l.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018m.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018n.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018o.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018p.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018q.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018r.jpg 

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018s.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018t.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018u.jpg

 

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018a.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018c.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018v.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018w.jpg 

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018x.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018y.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018z.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018ab.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018ac.jpg 

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018ad.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018ae.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018b.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia2018e.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------

Εορτασμός στην Νέα Υόρκη Αμερικής

http://www.ysee.gr/images/Theogamia-usa2018a.jpg

http://www.ysee.gr/images/Theogamia-usa2018b.jpg

http://www.ysee.gr/images/theogamia-usa1.jpg

http://www.ysee.gr/images/theogamia-usa2.jpg

http://www.ysee.gr/images/theogamia-usa3.jpg

http://www.ysee.gr/images/theogamia-usa4.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------

Εορτασμός στην Κύπρο

http://www.ysee.gr/images/theogamia-cyprus2018a.jpg

http://www.ysee.gr/images/theogamia-cyprus2018b.jpg

http://www.ysee.gr/images/theogamia-cyprus2018c.jpg

http://www.ysee.gr/images/theogamia-cyprus2018d.jpg

 

http://www.ysee.gr/images/ysee_logomikr.pngΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.)

 www.ysee.gr