ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΝΟΥΜΗΝΙΑΣ (νέα σελήνη) - ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στις 18 Δεκεμβρίου "2017", ο ιεροπρακτικός βραχίονας του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών τέλεσε την ιεροπραξία της Νουμηνίας, για καλόν καινούργιο σεληνιακό μήνα, στον εν Αθήναις επίσημο Ναό της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας.

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec3.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec4.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec5.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec6.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec7.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec8.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec9.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec10.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec11.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec12.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec13.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec14.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec15.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec16.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec1.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec2.jpg

http://www.ysee.gr/images/Nouminia-Dec17.jpg

 

http://www.ysee.gr/images/ysee_logomikr.pngΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.)