ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΙΔΟΥ... ΙΔΟΥ...

1/12: Ο χριστιανικός δογματικός βανδαλισμός επιτέθηκε εναντίον της πνευματικής ελευθερίας, της φιλοσοφίας και της αριστείας των Ελλήνων, γιατί ο Ελληνισμός αντιβαίνει στα χριστιανικά δόγματα.

 

Οι τσοπάνηδες-ποιμένες της θεολογίας του χριστιανισμού επαίρονται, οι οπαδοί τους να είναι αμνοί-πρόβατα, υπάκουα και άβουλα πειθήνια στις επιταγές τους, μόνον έτσι θα πάνε στον παράδεισο, ουδέ τα σκληροτράχηλα ερίφια γιατί αυτά θα πάνε στη κόλαση. Αυτό είναι το πρότυπο του εβραιοσιωνισμού.

Ε λοιπόν οι Έλληνες εγείρονται αφυπνίσθηκαν ήταν είναι και θα είναι λέοντες επί της γης και αετοί των αιθέρων και θα αγωνισθούν θα εκδηλωθούν όχι για να στρέψουν και την δεξιάν και την αριστερά παρειάν όπως επιτάσσει  ο ιδρυτής του Ιησούς αλλά θα αποτινάξουν το εβραιοσιωνιστικό ανθελληνικό  αυτό δόγμα και θα τους εξαποστείλλουν στα Τάρταρα δια ανακύκλωση μαζί με  τους Παγκόσμιους Νταβατζήδες Σιωνιστές και της μαριονέτες τους τσοπάνιδες θεολόγους. Θα το αναδομήσουμε το Ελληνικόν Έθνος στις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού και μόνον, τα δε ανθελληνικά δόγματα τα ανούσια και προδοτικά στα οποία οφείλεται το κατάντημα και η μείωση του Ελληνισμού σε πολλά επίπεδα θα τα ξεσκίσουμε και θα τους τα χώσουμε όπου δη προτίστως εις το στόμα και με αυτά θα τους τον βουλώσωμεν.

Οι χριστιανοί αγοιοποιήσανε απατεώνες, εγκληματίες, ψεύτες, δολοφόνους και γίνανε τα ινδάλματα. Οι Έλληνες αποκάλεσαν θεούς αυτούς που με τα κατορθώματά τους βοήθησαν το κοινωνικό σύνολο και δεν μονάσανε δήθεν για να σώσουν το τομάρι τους. Οι χριστιανοί αποκάλεσαν θεό ομοούσιο με τον Θεό τους, την Άρρητο Αρχή για τους Έλληνες τον Εν ένα μαραγκό τον οποίο θάψανε για 36 ώρες και μετά με την πεποίθηση δεν θα πεθάνει εξ ανάγκης τον αναστήσανε όπως το είχανε προγραμματίσει αλλά δεν τους βγήκε. Γιατί δεν το αφήνανε ένα μήνα να σαπίσει και μετά να αναστηθεί και να κυκλοφορεί όπως πρώτα έτσι ώστε το γεγονός να έχει και μεγαλύτερη αξία. Και σαν ανταμοιβή τα φιντανάκια οι δώδεκα απόστολοι σε 40 ημέρες από την ταφή του μιλούσαν όλες τις γλώσσες του κόσμου.

ΟΙ Έλληνες στις ψυχές και μεταφυσικές δυνάμεις και πεδία δώσανε ονόματα και τις προσωποποιήσανε Έλληνες ήρωες, ημιθέους θεούς όπως ΔΙΑ ΗΡΑ ΑΘΗΝΑ κλπ.  μεταφυσικές δυνάμεις και πεδία που σήμερα ή επιστήμη έρευνα και ονοματίζει σκοτεινή ύλη ενέργεια ο αιθέρας των Ελλήνων και τις μαύρες οπές ως Τάρταρα.

 

Ιδού τι δηλώνουν οι Ιεράρχες και Ανώτατοι Καθηγητές θεολογίας του Χριστιανισμού.

Δόγματα στον Χριστιανισμό σημαίνει ηθικά διδάγματα, θρησκευτικές δοξασίες, μη επιδεχόμενες αμφισβήτηση του κύρους αυτών, ανώτερα πάσης κρίσης. Δόγματα στον Χριστιανισμό σημαίνει ηθικά διδάγματα, θρησκευτικές δοξασίες, μη επιδεχόμενες αμφισβήτηση του κύρους αυτών, ανώτερα πάσης κρίσης(επιβλήθηκαν υποχρεωτικά από τις Οικουμενικές Συνόδους σαν θεόπνευστα).

Ο καθηγητής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Θεοδώρου αναφέρει 173 δόγματα και ότι την ενότητα της εκκλησίας απαρτίζουν

Την ενότητα της εκκλησίας απαρτίζουν:

1) Η μία πίστη. Υπάρχει μία πίστη και όποιος διαστρεβλώνει ένα δόγμα γίνεται αιρετικός και τίθεται εκτός εκκλησίας.

2) Η μία θεία λατρεία.

3) Το ένα διοικητικό πολίτευμα. Το ορθόδοξο πολίτευμα είναι ιεραρχικό και συνοδικό. Οι σχισματικοί, όσοι δηλαδή προσβάλουν το πολίτευμα αυτό, αποκόπτονται όπως και οι αιρετικοί από τους κόλπους της εκκλησίας.

Δηλαδή εκτός της Δικτατορίας του δόγματος γιατί δε αλλάζει θεωρούνται αλάνθαστες οι αποφάσεις υπάρχει θεσμοθετημένο και ορθόδοξο διοικητικό πολίτευμα, ένας θεόπνευστος, πνευματικός, Δικτατορικός Χριστιανικός Εθνισμός. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτός με τη Δημοκρατία και την Ελευθερία;

Σε 3000 περίπου ανέρχονται οι αιρέσεις του Χριστιανισμού εξ’ αιτίας των αυθαίρετων και αναπόδεικτων δογμάτων.

Ανάγκη αναβάθμισης και πολύ περισσότερο ολοκληρωτικής απόρριψης δεν είχε ο Ελληνισμός. Ανάγκη αναβάθμιση έχει η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία Ελλαδική η οποία συνεχίζει να εφαρμόζει τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Δεν πρόκειται να αλλάξει με την κυριολεξία του λόγου, ούτε έναν τόνο που θα αλλοιώσει το νόημα των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Για να γίνει αλλαγή σε απόφαση οικουμενικής συνόδου απαιτείται απόφαση ομόφωνη όλων των εκκλησιών με οικουμενική σύνοδο. Η τελευταία οικουμενική σύνοδος η 9η έγινε το έτος +1341. Οι αποφάσεις τους δημιούργησαν την πρώτη παγκοσμιοποίηση, τον Χριστιανικό Εθνισμό με το Ιερατείο του να συνεχίζει να εφαρμόζει πιστά τα αφύσικα και μη ανθρωπιστικά χριστιανικά δόγματα.

 

Ο ανθελληνισμός των Πατέρων της Εκκλησσίας

Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος Αρχιμανδρίτης στο παρεκκλήσιον Αγίας Τριάδος <<Δεν βλέπομεν συγγενείας και συζεύξεις μεταξύ Ελληνισμού και Χριστιανισμού αλλά χάσματα και αβύσσους. Ο δεύτερος, ως νομίζομεν, είναι άρνησις και καταδίκη της ουσίας του πρώτου… Οι Πατέρες οσάκις βλέπωσι την ελληνικήν σοφίαν εν αντιπαραβολή και συγκρίσει προς τον Χριστιανισμόν, δεν πλέκουσι δι’ αυτήν στεφάνους αλλά μαστίγια, δεν ευρίσκουν αυτήν σοφίαν αλλά μωρίαν και άνοιαν, δεν ετοιμάζουσι δι’ αυτήν φρόνους, παρά ή, έστω, υπό τον θρόνον του Χριστιανισμού (ως πράττομεν ημείς διά των ‘’ελληνοχριστιανικών’’ συνθέσεων), αλλά βάραθρα, εις ά και καταρίπτουσιν αυτήν ως ματαίαν και άχρηστον>> Μελέται-Επιστολαί Έκδ. 1986, αποσπάσματα του περιοδικού Οι Τρεις Ιεράρχαι τ. Μαΐου 1958

Γεώργιος Μεταλληνός Πατήρ. Βιβλίο Λόγος ως Αντίλογος<< η γλωσσική σύμπτωση(των Πατέρων) δεν σημαίνει αναπόφευκτα ταύτιση στα νοήματα… Και είναι γεγονός ότι η χρήση της ελληνικής γλώσσας σ’ όλο το φιλοσοφικό και κοινωνικό της φάσμα απ’ τους Αγίους Πατέρες συνιστά φαινόμενο, που εύκολα μπορεί να παρασύρη σε παρόμοιες απλουστεύσεις>>.

Τατιανός (Β’ μ.Χ. αιών)<< Οι Έλληνες ούτε είχαν ούτε εδημιούργησαν τίποτε δικό τους, αλλά όλα τα παρέλαβαν από τους βαρβάρους και τα χρησιμοποιούσαν μόνο και μόνο, για να προξενήσουν κακά>>.

<<Ποίον γαρ επιτήδευμα παρ’ υμίν την σύστασιν ούκ από βαρβάρων εκτήσατο>>

<<Συνέβη γραφαίς τισιν εντυχείν βαρβαρικαίς, πρεσβυτέρες μεν ως προς τα Ελλήνων δόγματα>>

<<προς δε υμάς τους Έλληνας τι αν έτερον ή το μη τοις κρείττοσιν λοιδορείσθαι…>>

<<Τώρα δεν νομίζω, ότι αρμόζει να παραστήσω την δική μας φιλοσοφία παλαιότερη των επιδόσεων των Ελλήνων, όροι Δε συγκρίσεως ο Μωυσής και ο Όμηρος>>

<<Επομένως απεδείχθη από τα προειρημένα, ότι ο Μωυσής είναι αρχαιότερος των (Ελλήνων) ηρώων των (ελληνικών) πόλεων, των δαιμόνων. Και πρέπει να πιστεύομε στον αρχαιότερον κατά την ηλικία παρά στους Έλληνες, οι οποίοι έλαβον τα δόγματα εκείνου ως από πηγή, όχι κατ’ επίγνωσι. Διότι οι σοφιστές αυτών χρησιμοποιούντες πολλήν περιέργειαν, όσα έμαθον από τα του Μωυσέως και των ομοίως με αυτόν φιλοσοφούντων, επεχείρησαν να παραχαράξουν, πρώτον για να νομισθούν, ότι λέγουσι κάτι δικό τους, δεύτερον δε για να επικαλύψουν όσα δεν κατενόησαν με κάποια επίπλαστη ρητολογία και να διαστρέψουν την αλήθεια σε μυθολογία>>

<<Τα δε υμέτερα φθόνου μεστά και βλακείας πολλής>>

<<Και ημείς μεν ουκ αφραίνομεν, φλήναφα δε τα υμέτερα>>

<<Γι’ αυτό ας μη σας παρασύρουν οι πανηγύρεις των φιλοψόφων και όχο φιλοσόφων, οι οποίοι γιγματίζουν ενάντια προς εαυτούς, και εκφωνεί έκαστος σύμφωνα με ό,τι του έλθη. Υπάρχουν δε και πολλές συγκρούσεις και μεταξύ των, διότι ο ένας μισεί τον άλλον, διαφωνούν δε μεταξύ των λόγω αλαζονείας…>>

<<Τι μέγα και θαυμαστόν οι παρ’ υμίν εργάζονται φιλόσοφοι;>> Κοιλιόδουλον τον Πλάτωνα Κόλακα τον Αριστοτέλη Μειράκιον μανειακόν τον Μέγα Αλέξανδρο Αμαθή τον Ηράκλειτον Ηρακλείτειον σκότος την φιλοσοφία του Αλαζόνα τον Εμπεδοκλή Αβδηρολόγο τον Δημόκριτο

Κατά Σωκράτους<< Τι το άτοπον κατά τον δικό σας σοφιστή να γηράσκομεν πάντα τα πάντα διδασκόμενοι;>>

<<Ποιητικήν δε, μάχας ίνα συντάσσητε θεών και έρωτας και ψυχής διαφθοράν>>

<<Οι ποιηταί ψευδολόγοι και δια σχημάτων εξαπατώντες τους ακρωομένους>>

<<Δίκαιος και σώφρων είναι αυτός ο οποίος την πορνεύουσαν αυτήν γυναίκα(την Ελένη) μετέφερε στα Ηλύσια πεδία>>

<<Σίγησον, Ορφεύ ρίψον, Ερμή, την λύραν,…Δαβίδ γαρ ημίν πνεύματος κρούων λύραν…>>

<<Έπειτα πως δεν ντρέπεσθε, να έχετε τόσες ποιήτριες όχι για τίποτε χρήσιμο, άπειρες πόρνες>>

<<Και η μεν Σαπφώ γύναιον πορνικόν, ερωτομανές, και την εαυτής ασέλγειαν άδει>>

<<Ρητορικήν μεν γαρ επ’ αδικία και συκοφαντία συνεστήσασθε>>

<<Δεν ρίπτετε εις τον βόθρον τα υπομνήματα της κακίας μαζύ με τον ποιήσαντα Πυθαγόρα;… Ο Σώφρων, οποίος παρέδωσε δια συγγραμμάτων ληρήματα και φλυαρίες, έγινε ενδοξότερος εξ αιτίας της χαλκευτικής η οποία σώζεται ως σήμερα, και τον ψευδολόγον κατέστησαν αείμνηστον όχι μόνον τα μυθολογήματα αλλά και η περισπούδαστη πλαστική του Αριστοδήμου…να χάσκωμε ενώπιον των έργων του Καλλιάδου…Ποιο λόγο έχετε διά του Λεωχάρους τον θηλυπρεπή Γανυμήδη ως κάτι σπουδαίο κτήμα και τον τιμάτε, καθώς και το γύναιον με τα βραχιόλια, το οποίο εδημιούργησε ο Πραξιτέλης;>>

<<Τι δύνανται να ωφελήσουν λεκτικόν αττικόν και σωρευτά επιχειρήματα φιλοσόφων και πιθανότητες συλλογισμών και μέτρα γης και θέσεις αστρων και δρόμος ηλίου;>> ( Κέλσος Οι Χριστιανοί έλεγον<< κακόν εστίν επιστήμη, γνώσις σφάλλει τους ανθρώπους>. Πατριάρχης Θεόφιλος Αλεξανδρείας<< οι μαθηματικοί πρέπει να κατασπαραχθούν από τα θηρία ή να καούν ζωντανοί>> )

<<λοιπόν πριν από την τοποθέτηση τούτων ο ουρανός ήτο αδιακόσμητος΄>.

<<θα θεραπευθεί ο αφοσιούμενος στην δύναμι του Θεού>>

<<εάν υπάρχει στα φυτά δηλητήριον, τούτο οφείλεται στην αμαρτία μας>>

<<Γι’ αυτό κατέκρινα και την νομοθεσία σας. Μία βεβαίως έπρεπε να είναι και κοινή για όλους η πολιτεία, τώρα όμως όσα γένη πόλεων υπάρχουν τόσες είναι οι νομοθεσίες>> Και τούτο διότι ο χριστιανισμός επιθυμούσε την εξαφάνηση των εθνών εφ’ όσον ήτο διεθνιστικό κίνημα. Επιθυμούσε μία κοινή πολιτεία για όλους τους λαούς: την πολιτεία της παγκόσμιας Ιερουσαλήμ, την παγκόσμια επικράτηση της Σιών.>>

<<Τώρα μόνο με σας συμβαίνει να μη ομοφωνήτε ούτε στα λόγια. Πράγματι οι Δωριείς δεν έχουν την ίδια λέξι με τους Αττικούς και οι Αιολείς δεν ομιλούν ομοίως με τους Ίωνες. Αφού παρατηρείται τόση διάσταση σε πράγματα που δεν έπρεπε, απορώ ποίον έπρεπε να αποκαλώ Έλληνα>>

<<Πάψτε να θριαμβολογήτε για ξένους λόγους και να στολίζεσθε όπως ο κολαός με πτερά, τα οποία δεν είναι δικά σας. Εάν εκάστη πόλη αφαιρέσει από σας την λέξι της, θα εξασθενήσουν τελείως τα σοφίσματά σας. Ενώ ζητείτε να μάθετε ποίος είναι ο θεός σας, αγνοείτε τα δικά σας. Χάσκοντες δε προς τον ουρανό πέφτετε κάτω στα βάραθρα. Με λαβύρινθους ομοιάζουν οι διατυπώσεις των βιβλίων σας, οι δε αναγιγνώσκοντες ομοιάζουν με το πύθο των Δαναΐδων… Αρχή της φλυαρίας σας έγιναν έγιναν οι γραμματικόι και διαμοιράζοντες την σοφία έχετε αποκοπεί από την αληθή σοφία… Γι’ αυτό δεν είσθε τίποτα όλοι, ιδιοποιούμενοι μεν τους λόγους, συζητούντες δε όπως ο τυφλός με τον κουφό…Αντιληφθέντες λοιπόν ότι είσθε τέτοιοι σας εγκαταλήψαμε>>

<<Ο ήλιος και η σελήνη κατασκευάσθηκαν για χάρη μας, πώς λοιπόν θα προσκυνήσω τους υπηρέτες μου; Πως θα θεωρήσω θεούς ξύλα και λίθους; >> Οι Έλληνες δεν προσκυνούσαν τους θεούς αλλά επεκαλούντο τους Θεούς δ’ απλής ανατάσεως των χειρών. Ο Λόγος Θεός έπλασε πρώτα τους αγγέλους έπειτα τους ανθρώπους. Εκ κακής χρήσεως πολλοί άγγελοι εξέπεσαν στην κατηγορία των δαιμόνων με αρχηγό τον Δία και ονομάσθησαν διάβολοι

<<προσκυνείν ώσπερ εν τοις βαρβάροις>> Δημοσθένης 549,16

<<Η δε ασωτία των δαιμόνων εχρησιμοποίησε τα εν τω κόσμω προς την κακοποιΐαν , σ’ αυτούς δε ανήκει το είδος της κακίας και όχι στον τέλειο Θεό>> Τερτιλιανός για τους Έλληνες Θεούς <<σατανικά δαιμόνια>>

Οι επτά αναθεματισμοί κατά του Ελληνισμού που ψάλλονται στις εκκλησίες την Κυριακή της ορθοδοξίας

1. «Έτι τοις φρονούσι και λέγουσι, κτιστίν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος, … καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσιν εις αθεϊαν παντελή περπίπτειν, και την Ελληνικήν μυθολογίαν … ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.»

2. «Τοις τα Ελληνικά διεξιούσι μαθήματα … ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.»

3. «Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ’ εαυτών και την καθ΄ ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας Πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις, … ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.»

4. « Τοις δεχομένοις, και παραδιδούσι τα μάταια και Ελληνικά ρήματα … ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.»

5. « Τοις ευσεβείν μεν επαγγελλομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα… ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.»

6. «Τοις την μωράν των έξωθεν (= Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, … ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.»

7. «Τοις λέγουσιν, ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών…δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν… ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.»