ΤΟ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΕ ΤΑ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ «2018»

Σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο του εθνικού Ελληνισμού, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) εόρτασε τα "Ανθεστήρια" στις 25 Φεβρουαρίου "2018" στον εν Αθήναις αδειοδοτημένο Ναό της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας. Την ιεροπραξία τέλεσε ο ιεροπρακτικός βραχίονας "Δελφύς" και ακολούθησε γεύμα από συμβολών.

Τα «Ανθεστήρια» εορτάστηκαν και στην Αστόρια της Νέας Υόρκης από το παράρτημα του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών Αμερικής, στην νήσο Ρόδο και στους λοιπούς ανά τόπους πυρήνες της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας.

The recognised by the greek state Hellenic Ethnic Religion, celebrated Anthestiria "2018".

According to the official ritual calendar of the Hellenic Ethnic Religion, the Supreme Council of Ethnikoi Hellenes celebrated Anthestiria on the 25th of February 2018. The ceremony was held at the licensed temple of the Hellenic Ethnic Religion in Athens and it was performed by its practicing branch, "Delphys".

Also, ceremonies for Anthestiria were celebrated all around Greece (in the island of Rhodes and elsewhere), and in Astoria New York and Cyprus.

 

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina27.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina1.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina18.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina28.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina3.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina4.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina5.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina7.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina9.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina16.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina31.jpg 

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina30.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina11.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina12.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina10.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina13.jpg 

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina14.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina15.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina17.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina20.jpg 

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina22.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina23.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina24.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina25.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina29.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina6.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina19.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina8.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-athina.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------

Εορτασμός στην Νέα Υόρκη Αμερικής

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa13.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa1.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa3.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa4.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa5.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa6.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa7.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa8.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa14.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa9.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa10.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-usa12.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------

Εορτασμός στην Ρόδο

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-rodos1.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-rodos.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-rodos2.jpg

http://www.ysee.gr/images/Anthestiria2018-rodos3.jpg

 

http://www.ysee.gr/images/ysee_logomikr.pngΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (Υ.Σ.Ε.Ε.)